2011. Slike s izložbe, Hrvatske vode

Ne, nije riječ o klavirskom djelu Musorgskog, nego o nedavno (i napokon) održanoj izložbi bračnog para Višnje i Marijana Anić u galeriji „Aqua“ Hrvatskih voda prigodom ovogodišnjeg Svjetskog dana voda.

Motivi morskog dna filtriranog kroz samu vodu, izloženog intervencijama prirodne svjetlosti i strujanjima zraka u njihovoj interpretaciji bilo je pravi praznik za oči. Posjedujući nesumnjivu umjetničku imaginaciju autori su kombinirali slučaj i kontroliranu fotografsku akciju, pomirili dvije suprotnosti – prirodu i tehniku (more i fotografski aparat) kako bi zabilježili i s ostalima podijelili vlastitu fascinaciju ovim prirodnim fenomenom.

Oblici koji su se pojavljivali pred očima posjetitelja predstavljali su odraze prostom oku nevidljivih pojava. Tek tretirani određenom ekspozicijom, percipirani segmenti morske ljepote preobličili su se u vizualnu senzaciju nimalo nalik klasičnoj fotografiji. Bile su to zadivljujuće, koloristički bogate, morfološki neobične ‘apstraktne slike’. U interpretaciji Anićevih motiv je zamijenjen asocijacijom ili evokacijom u slobodnoj interpretaciji formuliranoj posve klasičnim fotografskim postupkom bez naknadnih intervencija, tj. dorada…’

Fotografije koje smo imali priliku vidjeti rezultat su promatranja, promišljanja i bilježenja, odraz istraživačkog nerva i svjetonazora darovitih pojedinaca koji su ljepotu i sposobnost vode da preoblikuje i mijenja prepoznali, selektirali i prispodobili, rješavajući to velikim brojem okidanja te naknadnim odabirom, intuitivno posežući za uradcima koji kompozicijski, morfološki i koloristički zadovoljavaju kriterije umjetničkog artefakta.

Slikanje kroz valove nije jedina stvar kojom se bračni par Anić bavi u životu. Na Facebooku možete vidjeti i ažurirani djelomični popis knjiga koje je Višnja Anić objavila do ove godine (Brijune – zajedno sa suprugom). Također, ove godine na Konferenciji profesora engleskog jezika u Opatiji, gđa Anić održala je svoju dvadesetu – oproštajnu stručnu radionicu, na kraju koje je prigodnom prezentacijom velikih morskih apstrakcija upoznala kolege i kolegice čime se planira baviti u budućnosti.

Kada smo prvi put pregledavali galeriju fotografija bračnog para Anić na webu bili smo zapanjeni ljepotom motiva toliko da smo još nekoliko puta pregledali čitavu galeriju ispočetka, a onda se danima vraćali, uvijek otkrivajući nešto novo, lijepo i zanimljivo.

Hvala im na tome, jer doista želimo da nikada ne prestanu fotografirati i otkrivati nam skrivene dubine mora i duše.

SANDA STANAĆEV BAJZEK, povjesničarka umjetnosti
MARIJA VIZNER, dipl.ing.agr.